måndag 23 september 2013

Lego Duplo tågbana till små barn


En egen tågbana är många småkillars dröm och Lego Duplo har i år tagit fram ett helt nytt tågset. Detta tågset är skapat för små barn som lätt stoppar saker i munnen och som själva vill leka och bygga. Det finns en enkel rund bana som är perfekt att börja med (Lego 10507). Det ingår lok, vagn, konduktör, resenär, klossar att bygga en station och 55 cm räls. Loket har ett batteri för ljudeffekter, annars är räls och bana helt utan el. Barnet kör själv loket fram till stationen och tankar vid den lilla bensinpumpen. Vill man utöka tågrälsen finns ett set med tågtillbehör (Lego 10506) med räls, växlar och korsning. Det extra stora tågsetet (Lego 10508) för de lite större Duplofantasterna utspelar sig genom gruvlandskapet och har ett lok med vagnar som lastas med det som gruvan eller stenbrottet ger. Lyftkranen hjälper de tre Duplofigurerna att lasta vagnarna och loket kör vidare över och under bron. Även detta lok har ljudeffekter men körs av barnet självt. Låt ditt barns kreativitet flöda med dessa fantastiska byggen som är en del i den stora Duplo staden LegoVille..

http://skavileka.se/lego-duplo/10507-lego-duplo-mitt-forsta-tagset/

http://skavileka.se/lego-duplo/10508-lego-duplo-extra-stort-tagset/

http://skavileka.se/lego-duplo/10506-lego-duplo-tagtillbehor/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar